Chính sách bảo mật

​1. Thông tin tài khoản

  • Thành viên không được tiết lộ với bất cứ bên thứ ba nào hộp thư điện tử, tên và mật khẩu đăng nhập vào Diachibotui.com. Diachibotui.com sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu thành viên vi phạm quy định này. Nếu thành viên tiết lộ và tạo điều kiện cho bên thứ ba tấn công, gây hại cho hệ thống máy chủ của Diachibotui.com thì thành viên đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
  • Thông tin hòm thư điện tử, mật khẩu truy cập vào Diachibotui.com của bạn sẽ được chúng tôi giữ kín và cam kết không tiết lộ cho bên thứ 3.

2. Thông tin địa điểm

  • Địa điểm trên Diachibotui.com do người dùng cung cấp, mọi thông tin đều được chia sẽ cho tất cả mọi người.
  • Nếu như bạn đã đăng ký là chủ của địa điểm thì bạn sẽ có quyền chỉnh sửa trên địa điểm đó. Lúc đó Diachibotui.com sẽ không chịu trách nghiệm với những thông tin trên địa điểm đó.