Quyền lợi của chủ địa điểm

Quyền lợi của bạn khi là chủ địa điểm:

  • Bạn có thể chỉnh sửa địa điểm mà không cần phải thông qua Diachibotui.com.
  • Cập nhật bài viết liên quan, link youtube liên quan đến địa điểm.
  • Cập nhật bảng giá.
  • Đăng thông tin khuyến mãi.
  • Thông tin mà bạn chỉnh sửa vẫn phải phù hợp với quy định đăng địa điểm của Diachibotui.com. 
  • Nếu thông tin của bạn cập nhật không phù hợp với những quy định của Diachibotui.com thì chúng tôi sẽ có biện pháp khóa tạm thời tài khoản của bạn hoặc xóa địa điểm của bạn khỏi Diachibotui.com.