Quy định đăng địa điểm

1. Quy định chung

 • Trước khi đăng địa điểm bạn phải tìm kiếm địa điểm trên Diachibotui.com
 • Địa điểm đã tồn tại thì bạn có thể đăng ký quyền sở hữu và có thể quảng bá địa điểm của bạn.
 • Thông tin về địa điểm của bạn sẽ được Diachibotui.com duyệt nội dung trước khi được đăng tải cho mọi người có thể xem và đánh giá.
 • Các thông tin mà bạn cung cấp phải chính xác, càng chi tiết thì địa điểm của bạn dẽ được mọi người tìm đến hơn, việc quảng bá địa điểm của bạn sẽ dễ dàng hơn.
 • Những địa điểm không tuân thủ các quy định của Diachibotui.com sẽ bị loại bỏ ra khỏi website.

2. Nội dung của địa điểm phải tuân thủ những nguyên tắc sau:

 • Không chứa các thông tin quảng cáo
 • Không vi phạm các luật, các quy định của Chính Phủ Việt nam.
 • Không vi phạm các quy định về bản quyền, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu cá nhận.
 • Không chứa các thông tin có tính khiêu dâm, kích động, phỉ báng.
 • Không phá hoại tính an toàn, tính đồng nhất, các giao diện của trang web.
 • Tiêu đề quá dài hoặc copy nguyên nội dung của tin đăng.
 • Địa điểm chọn sai chuyên mục. Ví dụ: địa điểm phòng khám trong chuyên mục Ẩm thực.
 • Nội dung tin đăng bị sai font chữ, phá vỡ giao diện của website.
 • Tin không có thông tin liên lạc.