Quy định đăng khuyến mãi

1. Quy định chung

  • Trước khi đăng khuyễn mãi bạn phải xác minh ít nhất 1 địa điểm trên Diachibotui.com
  • Thông tin khuyễn mãi trước khi được đăng tải sẽ phải được kiểm duyệt bởi ban quản trị website.
  • Với mỗi ngày đăng khuyến mãi bạn sẽ phải bỏ ra chi phí là 10.000 điểm.

2. Nội dung của khuyễn mãi phải tuân thủ những nguyên tắc sau:

  • Không chứa các thông tin quảng cáo
  • Không vi phạm các luật, các quy định của Chính Phủ Việt nam.
  • Không vi phạm các quy định về bản quyền, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu cá nhận.
  • Không chứa các thông tin có tính khiêu dâm, kích động, phỉ báng.
  • Không phá hoại tính an toàn, tính đồng nhất, các giao diện của trang web.
  • Không chưa các thông tin nằm ngoài địa điểm bạn đang chọn.
  • Nội dung tin đăng bị sai font chữ, phá vỡ giao diện của website.