Quy định đăng ký đăng nhập

1. Đăng ký

  • Cá nhân tham gia đăng ký phải tuân thủ các quy định của Diachibotui.com
  • Cá nhân điền đầy đủ thông tin cần xác thực như họ tên, email và mật khẩu. Email của bạn phải chính xác để chúng tôi gửi thông tin xác nhận đến hòm thư của bạn.
  • Cá nhân có thể đăng ký tài khoản của mình qua mạng xã hội Facebook hoặc hòm thư google, yahoo. Việc đăng ký này của bạn sẽ không cần phải xác nhận tài khoản như việc đăng ký thông thường.
  • Email của bạn sau khi đăng ký sẽ làm tài khoản để bạn đăng nhập vào Diachibotui.com
  • Mọi thông tin, hoạt động trên Diachibotui.com sẽ được gửi vào hòm thư mà bạn đã đăng ký.

2. Đăng nhập

  • Cá nhận nhập thông tin đăng nhập là Email và password mà bạn đã đăng ký trên Diachibotui.com
  • Thông tin đăng nhập của bạn không nên share cho người khác để tránh những tranh chấp sảy ra sau này.
  • Nếu như cá nhân không nhớ mật khẩu có thể lấy lại mật khẩu thông qua Email đã đăng ký.