Quy định đánh giá địa điểm

1. Quy định chung

 • Bạn chỉ được đánh giá 1 lần trong 1 tháng /  1 địa điểm.
 • Đánh giá của bạn phải chính xác để tăng tính hiệu quả cũng như độ chính xác của thông tin trên địa điểm đó.
 • Đánh giá phải có tiêu đề lớn hơn hoặc bằng 10 ký tự và nội dung đánh giá phải lớn hơn 100 ký tự.
 • Đánh giá của bạn sẽ giúp ích cho việc tìm hiểu nội dung địa điểm của người khác.
 • Đánh giá không tuân thủ những nguyên tắc bên dưới sẽ bị Diachibotui loại bỏ.

2. Nội dung đánh giá phải tuân thủ những nguyên tắc sau:

 • Không chứa các thông tin quảng cáo
 • Không vi phạm các luật, các quy định của Chính Phủ Việt nam.
 • Không vi phạm các quy định về bản quyền, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu cá nhận.
 • Không chứa các thông tin có tính khiêu dâm, kích động, phỉ báng.
 • Không phá hoại tính an toàn, tính đồng nhất, các giao diện của trang web.
 • Nội dung tin đăng bị sai font chữ, phá vỡ giao diện của website.